Sestup z Hochzinödlu, oproti Planspitze nebo Hochtoru legrace.