Rozkvetlá louka na vrcholu Hochzinödlu s Hochtorem a Platspitzí.