Všichni byli unavení, pár minut po ulehnutí už spali.