Dřevěné koryto propojilo dvě dříve oddělená jezera.