Byli jsme jak Mrazíci, kam jsme přišli, tam zamrzla voda.