Kratlvola, ohromná hromada kamení, na kterou jsme se vydrápali.